Strona główna / Poradnia Neonatologiczna
Kontakt

Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka

Szpital Specjalistyczny w Kielcach

25-371 Kielce, ul. Prosta 30

tel 412 013 800

szpital@szpgin.kielce.pl

Poradnia Neonatologiczna

Przeznaczona jest dla noworodków i dzieci do 2-go roku życia. Czynna codziennie w godzinach:

 

poniedziałek: 7:00 - 14:35

wtorek: 08:00 - 10:00; 12:00 - 18:20

środa: 07:00 - 13:20

czwartek: 07:00 - 14:35

piątek: 07:00 - 13:15

 

Poradnie prowadzą:

- lek. med. specjalista pediatrii i neonatologii

- lek. med. specjalista okulista

- mgr rehabilitacji

- pielęgniarka

 

Poradnia neonatologiczna obejmuje leczeniem i profilaktyką grupę noworodków z wszelkimi nieprawidłowościami fizycznymi i umysłowymi z całego Województwa Świętokrzyskiego. Pomagamy rónież rozwiązywać różne problemy związane z opieką nad noworodkiem.

Każdy noworodek z grupy ryzyka a więc:

- przedwcześnie urodzonych

- z ciąży powikłanej

- z niską masą ciała

- po przebytych powikłaniach po urodzeniu

- z wadami rozwojowymi

jest potencjalnie zagrożony nieprawidłowym rozwojem.

 

Poradnia prowadzi kompleksową diagnostykę, leczenie i profilaktykę włącznie z rehabilitacją.

Szczególnie ważną usługą jest profilaktyczne badanie noworodków zagrożonych zaburzeniami widzenia - retinopatia. Dotyczy to wszystkich wcześniaków. Wczesne rozpoznanie tego zagrożenia, wdrożenie leczenia daje ogromną szanse na całkowite wyleczenie - "uratowanie wzroku". Nie leczona lub późno rozpoznana retinopatia prowadzi do całkowitej utraty wzroku.

Każdy wcześniak w naszym Województwie skierowany z oddziału neonatologicznego jest pod stałą kontrolą lekarza specjalisty okulisty w Poradni Neonatologicznej.

 

Rejestracja:

Na badania profilaktyczne przez lekarza okulistę telefoniczna rejestracja pod nr (41) 2013920 w godzinach pracy poradni.

Do lekarza specjalisty neonatologa i rehabilitacji pod nr (41) 2013920.

 

 

W dniach 25-27 czerwca 2014r. w Szpitaliu przeprowadzona zostanie wizyta akredytacyjna w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej".

Wizyta akredytacyjna jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach jako Beneficjent wraz z partnerami:
- Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach
- Gminą Kielce
- Gminą Nowy Korczyn
realizuje projekt pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego" .Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej. Działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013".